Costuri contributie lunara

Costul mediu lunar de întreținere a unui vârstnic într-unul din căminele pentru persoanele vârstnice pentru anul 2024 se prezintă astfel:

 

Costul mediu lunar de întreținere/lei/persoană

Centrul rezidenţial

Persoane dependente

Persoane semi-dependente

Persoane independente

       

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”

7041

4821

3633

       

*HCLM nr. 62/12.02.2024 privind Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Braila

Pentru găzduirea într-unul din centrele rezidențiale menționate mai sus, persoanele vârstnice datorează contribuție lunară de întreținere astfel:

a) în cuantum de 60% din veniturile lunare fără a depăși costul mediu lunar de întreținere.

b) pentru persoanele care au venituri insuficiente, responsabilitatea acoperirii diferenței până la concurența valorii integrale a contribuției de întreținere revine susținătorilor.

S-a aprobat pentru anul 2024 valoarea contribuției lunare de întreținere, astfel:

 

Contribuţia lunara de întreţinere/lei/persoană pentru anul 2024

Centrul rezidenţial

Persoane dependente

Persoane semi-dependente

Persoane inde- pendente

Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”

2292

1988

1767
 
 

Nivelul minim al alocației zilnice de hrană se stabilește în cuantum de 22 lei conform Legii nr. 143 din 20 mai 2022