Costuri contributie lunara

Costul mediu lunar de întreținere a unui vârstnic într-unul din căminele pentru persoanele vârstnice pentru anul 2022 se prezintă astfel:

 

Costul mediu lunar de întreținere/lei/persoană

Centrul rezidenţial

Persoane dependente

Persoane semi-dependente

Persoane independente

       

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”

4627

3333

3234

       

*HCLM nr. 735/27.12.2021 privind Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Braila

Pentru găzduirea într-unul din centrele rezidențiale menționate mai sus, persoanele vârstnice datorează contribuție lunară de întreținere astfel:

a) în cuantum de 60% din veniturile lunare fără a depăși costul mediu lunar de întreținere.

b) pentru persoanele care au venituri insuficiente, responsabilitatea acoperirii diferenței până la concurența valorii integrale a contribuției de întreținere revine susținătorilor.

S-a aprobat pentru anul 2022 valoarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele care au domiciliul pe raza municipiului Braila de mai mult de 6 luni, astfel:

 

Contribuţia lunara de întreţinere/lei/persoană pentru anul 2022

Centrul rezidenţial

Persoane dependente

Persoane semi-dependente

Persoane inde- pendente

Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”

1206

1034

919

 
 

 

Pentru beneficiarii care au domiciliul pe raza municipiului Braila de mai putin de 6 luni, pentru anul 2022, s-a aprobat valoarea unei contributii lunare de intretinere, astfel:

 

Contribuţia lunara de întreţinere/lei/persoană pentru anul 2022

Centrul rezidenţial

Persoane dependente

Persoane semi-dependente

Persoane inde- pendente

Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”

2412

2068

1838

 
 

 Beneficiarii menționați la paragraful anterior au obligația de a achita contribuția de mai sus pe tot parcursul găzduirii.

*HCLM nr. 735/27.12.2021 privind Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Brăila

Astfel, pentru o persoană vârstnică (dependentă) găzduită într-un centru rezidențial care plătește o contribuție lunară de întreținere de 1206 lei/lună, bugetul local suportă aproximativ 73% din valoarea costului mediu lunar de întreținere, în vreme ce persoana vârstnică și familia sa suportă aproximativ 27% din valoarea costului mediu lunar de întreținere. Procentele au fost raportate la o contribuție de 1206 lei și un cost mediu lunar de întreținere de 4546 lei.

Nivelul minim al alocației zilnice de hrană se stabilește în cuantum de 22 lei conform Legii nr. 143 din 20 mai 2022